Teme kongresa

  1. Nove tehnologije u rehabilitacijskoj i fizikalnoj medicini
  2. Rehabilitacija reumatoloških bolesnika
  3. Rehabilitacija ortopedsko-traumatoloških bolesnika
  4. Neuro-rehabilitacija

2 OKRUGLA STOLA:

  1. Kvaliteta u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini
  2. Cochrane inicijativa u rehabilitacijskoj medicine