Kotizacija

Tip kotizacije Rana kotizacija do 31.01.2018. Kasna kotizacija od 31.01.2018.
Sudionici 1.400,00 HRK 1.550,00 HRK
Specijalizanti 700,00 HRK 825,00 HRK
Osoba u pratnji 500,00 HRK 600,00 HRK

* Umirovljenici su oslobođeni plaćanja kotizacije.

Kotizacija uključuje:

  • sudjelovanje na predavanjima
  • tiskani program i materijale kongresa
  • svečanost otvorenja i koktel dobrodošlice
  • obroke tijekom kongresa
  • pauze za kavu
  • svečanu večeru

U cijenu kotizacije uključen je PDV.