Edukacija

SEKCIJA ZA SPECIJALIZANTE I MLAĐE SPECIJALISTE

Cilj: Prikaz rada s visokim tehnologijama u cilju rehabilitacije sportaša i kroničnih bolesnika
Oblik: Predavanje s praktičnom primjenom
Trajanje: 45′ po radionici

Broj polaznika: do 30
Vrsta rada: Oralna prezentacija, hands-on
Ciljani polaznici: specijalizanti FRM

Nazivi predavanja:

“Primjena radiofrekvencije u liječenju sportskih ozljeda”

– prikaz rada na pacijentu
– sportske ozljede
– akutna i kronična bol
– statička, dinamička i aktivacijska tehnika

“Primjena visokoinduktivne tehnologije u liječenju kronične boli”

– akutna i kronična bol
– primjena kod fraktura
– primjena kod mobilizacije zglobova
– prikaz tri analgetska modela u akutnoj, kroničnoj i subakutnoj/subakroničnoj fazi
– prikaz mišićne stimulacije
– prikaz redukcije spazma

Svaki polaznik će dobiti potvrdu o sudjelovanju.


Prijava

Hvala, radionice su popunjene.
Radionice će se održati paraleno, u petak 20.04.2018. u terminu 18:00-19:30h. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme! Svaka radionica prima 25 sudionika.