Liječnički zbor

7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine // 19.-22.04.2018. // Amadria, Šibenik