Liječnički zbor

7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine // 19.-22.04.2018. // Amadria, Šibenik

Znanstveni odbor

  • T. Vlak – predsjednik kongresa
  • B. Nekić
  • S. Grazio
  • S. Moslavac
  • A. Aljinović
  • V. Matijević
  • Ž. Bakran
  • J. Aljinović