Liječnički zbor

7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine // 19.-22.04.2018. // Amadria, Šibenik

Organizacijski odbor

  • D. Šošo – tajnica kongresa
  • K. Sekelj Kauzlarić
  • F. Grubišić
  • D. Bobek
  • N. Laktašić Žerjavić
  • I. Žagar
  • I. Fotez